Yüksekokul Müdür Yardımcıları

                                                                                 

Dr.Öğretim Üyesi Melek PEHLİVAN

 

1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar bölümünden mezun olduktan sonra, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik yüksek lisans programında “Kronik Myeloid Lösemi (KML) hastalarında sFRP1 geninin promotör bölgesinin epigenetik ve genetik değişikliklerinin incelenmesi” isimli tezini tamamlayarak bilim uzmanlığı derecesini aldı. 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik doktora programında “Kronik Myeloid Lösemi’de tirozin kinaz inhibitörlerine karşı oluşan primer dirençte WNT/β Katenin yolağı antagonistlerinin rollerinin incelenmesi” isimli tezini tamamlayarak doktora derecesini aldı. Lisans ve lisansüstü öğrenimlerine paralel olarak; 1997-2004 yıllarında Hacettepe Üniversitesi DNA/Doku Bankası ve Gen Araştırma Laboratuvarında biyolojik örneklerin bankalanması ve bilinmeyen genlerin tanımlanması çalışmalarında, 2004-2015 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilimdalı’nda Kemik İliği Sitogenetik rutin çalışmalarında görev aldı. 2015 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar programına Yardımcı doçent olarak atandı. Bilimsel çalışma alanları; Kanser biyolojisi, Hematolojik maligniteler, Wnt sinyal ileti yolakları ve biyobankalardır.

Tel: 0 232 329 35 35/5030

E-mail:melek.pehlivan@ikc.edu.tr

                                                      Öğr.Gör.İbrahim ÇİNAR

 

2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programını bitirdikten sonra, İzmir Olimpiyat Köyü inşaatı revirinde Paramedik olarak çalışmıştır. Aynı yıl Dikey Geçiş Sınavı ile Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokuluna kabul edilmiştir. 2004 yılı itibariyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Çeşme 112 Acil Yardım İstasyonunda Paramedik olarak göreve başlamıştır. 2008 yılında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2009 yılı itibariyle Ege Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2011 yılı itibariyle Balıkesir Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programında Öğretim görevlisi olarak göreve başlamış olup aynı yıl Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümünde doktora eğitimine başlamıştır. 2013 yılı itibariyle İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programında Öğretim Görevlisi olarak görev yapmakta olup, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. İlgi alanları, İlk ve Acil Yardım, Mikro Ekonomi, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Yönetimidir.

Tel: 0 232 329 35 35/ 5051

E-mail:ibrahim.cinar@ikc.edu.tr


Başa Dön