Tanıtım

Kuruluş

Yüksekokulumuz 2012 yılında kurulmuştur.

Okul Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ

İletişim Bilgileri

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çiğli Ana Yerleşkesi
35620 Çiğli / İZMİR

Telefon :

0 (232) 329 35 35-5012

E-posta :shmyo@ikc.edu.tr

Öğrenim Dili

Türkçe

Yerleşimi

2. Ana Jet Üssü Yolu Havaalanı Şosesi Cad. Balatçık Mah. Çiğli/İzmir

Öğretim Programları

1. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

• Anestezi 
• İlk ve Acil Yardım
• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 
• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

• Fizyoterapi

2. Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

• Yaşlı Bakımı 
• Evde Hasta Bakımı 

3. Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

• Çocuk Gelişimi

4. Diş Hekimliği Hizmetleri Bölümü

• Diş Protez Teknolojisi 
• Ağız ve Diş Sağlığı 

 

Toplam Öğrenci Sayısı

524

Toplam Akademik Personel Sayısı

7

PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

1. TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

• Anestezi Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları
Meslek elemanları ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastaneleri, özel hastaneler, doğumevleri, üniversite hastaneleri, SSK hastaneleri ve özel klinikler) iş bulma olanağına sahiptirler. Anestezi teknikerlerine ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunların hemen iş bulmaları mümkündür.

• İlk Ve Acil Yardım Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları
Ambulans ve acil bakım teknikeri (AABT), hastane öncesi acil hizmetlerde hasta ve yaralılara profesyonelce temel ve ileri yaşam desteği verebilen; hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapabilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp, uygun acil yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan yardımcı sağlık personelidir. Programı bitiren öğrencilere, ön lisans diploması ve “İlk ve Acil Tıp Teknisyeni” unvanı verilir. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma imkânı oldukça geniştir. Ülkemizde son yıllarda hastane öncesi sağlık hizmetlerinde yapılan değişiklikler ile program mezunlarının 112 ambulanslarında iş bulma olanaklarında artış olmuştur. Devlet sektöründe veya özel ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerinde iş olanakları bulunmaktadır. Şirketlerinde ve özel hastane acil servislerinde iş olanakları bulunmaktadır.

• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları 
Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi birimlerinde kullanılan cihazların işleyişi ve hastadan istenilen ilgili tetkik için gerekli hazırlıklarının yapılması ve görüntüsünün alınması konularında teknik eleman yetiştirilmektedir. Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp özel sağlık ve kamu kuruluşlarında iş bulma olanaklarına sahiptirler.

• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları
Tıbbi laboratuvar teknikeri, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak hekimlerin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan sağlık teknikeridir. Programı bitiren öğrencilere ön lisans diploması ve “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” unvanı verilir. Tıbbi laboratuvar teknikerleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu laboratuvarlarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında, gıda sanayii işletmeleri ile tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlarda, araştırma merkezlerinde çalışabilirler.
 

• Fizyoterapi Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları
Hastanelerin ortopedi ve travmatoloji, nöroloji, nöroşirurji, cerrahi, dahiliye, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, çocuk hastalıkları, onkoloji, kadın doğum, yoğun bakım ve romatoloji klinikleri, rehabilitasyon merkezleri, endüstri alanları, spor kulüpleri, yaşlı bakım merkezleri ve termal tesisler, sağlıklı kişilerde ise fiziksel uygunluk ve egzersiz, bel ve boyun sağlığı, kadın sağlığı ve halk sağlığı gibi alanlarda Türkiye'de geniş kariyer olanaklarına sahiptirler.

2. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

• Yaşlı Bakımı Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları
Yaşlı bakım teknikeri, yaşlı bireylerin yaşlanma ile ortaya çıkan yetersizlikleri karşısında yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti birebir yürüten ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemandır. Bu eğitimi alan kişi yaşlı ve bakıma muhtaç bireyleri hayata tutundurma, gelecek kaygısından arındırma ve boş zamanlarını üretken şekilde değerlendirme konularında aktif çalışır. Programdan mezun olan öğrencilere ön lisans diploması ve “Yaşlı Bakımı Teknikeri” unvanı verilir. Mezunlar; yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine bağlı ya da özel huzurevlerinde, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumun’da, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, aile danışma merkezlerinde, belediyelerde, hastanelerde, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen yaşlı bakımı hizmetlerinde, yaşlı bakımevlerinde, güçsüzler yurdunda, Sağlık Müdürlüklerine bağlı birimlerdeki yaşlıya yönelik evde bakım uygulamaları hizmetlerinde ve gönüllü kuruluşlarda çalışabilirler.

• Evde Hasta Bakımı Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları
Yaşlı, hasta bakım elemanının çalıştığı ortamlar genellikle bakım hizmeti veren kurumlar ve evlerdir. Buralar, temiz, düzenli, sağlıklı ve aydınlık mekânlardır. Bu elamanlar koruyucu bakım, rehabilite etme ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, yaşlı, hasta ve engelliye bakım hizmeti verirler. Buralar; - Huzurevleri - Bakımevleri - Evde Bakım - Yaşlı Dinlenme Evleri - Hastaneler - Geronto-psikiyatri Klinikleridir Çalışma saatlerinde özel kıyafetlerini giyerler, bulundukları kurumun vardiya sistemine uygun olarak çalışırlar. Evde bakımda ise ya gündüz çalışırlar ya da 24 saatlik bakım yapıp çalıştıkları evde kalırlar.
 

3. ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

• Çocuk Gelişimi Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları
Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Çocuk gelişimi meslek elemanları anaokullarında, çocuk kreşlerinde, özel eğitim kurumlarında, yuvalarda ve hastanelerin çocuk kliniklerinde, otel ve turistik tesislerin çocuk kulüplerinde görev yaparlar. Kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışma imkanları geniştir.
 

4. DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

• Ağız Ve Diş Sağlığı Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları
Diş hekimi muayenehanelerinde, kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hasta tedavisi sırasında yardımcı olacak, bunun yanı sıra hasta kabulün de sorumluluk alacak ''Diş Hekimliği Klinik Yardımcı'' elemanların yetiştirilmesidir ve toplumumuzun gelişen eğitim ve kültür düzeyi sağlıklı olma bilincini de arttırmaktadır. Bu anlamda ağız ve diş sağlığı tıbbın gelişen önemli bir alanıdır. Bu gelişmeyi dikkate alan Bölümümüz, diş hekimliği alanında teşhis, tedavi ve idari organizasyonlarla ilgili eğitim almış ara kademe uzman yetiştirmektir.

• Diş Protez Teknolojisi Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları 
Diş protez teknikerleri/ağız ve diş sağlığı teknikerleri genellikle laboratuvar ortamlarında çalışırlar. Çalışırken birinci derecede malzeme ve aletlerle ilgilidirler, hastalarla doğrudan iletişimleri yoktur Büyük ve gelişmiş laboratuvarlarda çok farklı sayıda bölüm ve bu bölümlerde çalışan birden fazla kişiler bulunmaktadır. Bu farklı bölümlerde yapılan işe bağlı olarak çalışma ortamı aydınlatma, oturma ve havalandırma açısından değişiklikler göstermektedir. Metal döküm ve tesviye işlerinin yapıldığı ortamlar genellikle gürültülü ve tozludur. Akrilik ve porselenle çalışılan ortamlar daha temizdir. Çalışma saatleri değişken olup, geç saatlere kadar hatta hafta sonları ve resmi tatillerde de çalışılabilmektedir.
 

 


Başa Dön