AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • Üniversite Gürcistan Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
 • SOYSAL TOMRUK MELDA,UZ MUHAMMED ZAHİD,KARA BİLGE,İDİMAN EGEMEN,Effects of Pilates exercises on sensory interaction, postural control an fatigue in patients with multiple sclerosis, Multiple Sclerosis and Related Disorders, 70 73
 • UZ MUHAMMED ZAHİD,GÜRPINAR BARIŞ,KARA BİLGE,Multiple Skleroz Hastalarında Su İçi Pliometrik Egzersizlerin Gövde Kontrolüne Etkisi,2. Türkiye in vitro Diyagnostik "Hastalıkta ve Sağlıkta BİYOBELİRTEÇLER" Sempozyumu, İZMİR, TÜRKİYE
 • UZ MUHAMMED ZAHİD,KARA BİLGE,İDİMAN EGEMEN,KAYA DERYA,Multipl Skleroz'da Postural Kontrol Egzersizlerinin denge ve yaşam kalitesi üzerine etkisi,5. Uluslararası Yaşam Kalitesi Sempozyumu,11.11.2016 , İZMİR, TÜRKİYE
 • DOYMAZ FADİME,UZ MUHAMMED ZAHİD,KARA BİLGE,İDİMAN EGEMEN,Multipl Skleroz Hastalarının Kas Endurans Seviyelerinin Belirlenmesi,1. MULTİPL SKLEROZDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON SEMPOZYUMU,10.03.2016 11.03.2016, İZMİR, TÜRKİYE, 10.03.2016
 • UZ MUHAMMED ZAHİD,KARA BİLGE,İDİMAN FETHİ,İDİMAN EGEMEN,KAYA DERYA,Multipl Skleroz'da Postural Kontrol Egzersizlerinin Denge ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi,5.ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ,11.11.2016 , İZMİR, TÜRKİYE
 • Melda SOYSAL TOMRUK, Muhammed Zahid UZ, Bilge KARA, Egemen İDİMAN,MULTİPLE SKLEROZLU VE SAĞLIKLI BİREYLERDE POSTÜRAL STABİLİTENİN KARŞILAŞTIRILMASI,I. MULTİPL SKLEROZ'DA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON SEMPOZYUMU,10-11/03, İzmir, Türkiye, 2016
 • Esra Coşkuner,Turan Poyraz,Bilge Kara,Muhammed Zahid Uz,Egemen İdiman,Multipl Sklerozlu Hastalarda Yürüme ve Denge Becerisinin Six Stop Test ile Değerlendirilmesi,I. MULTİPL SKLEROZ'DA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON SEMPOZYUMU,10-11/03, İzmir, Türkiye, 2016
 • SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU LABORATUVARI OLUŞTURMA ALT YAPI PROJESİ, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (173.000),2015, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2015
 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AHMET NECDET SEZER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ, FİZYOTERAPİST, Tam Zamanlı,
 • Eğitim Komisyonu Üyeliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 30.12.2013-30.12.2014
 • Sempozyum, I. MULTİPL SKLEROZ'DA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON SEMPOZYUMU, Eğiticilik, İZMİR, 2016

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
 • Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön