Doç. Dr. Kurtuluş ÖNGEL

Görevi : Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı
E-posta : kurtulusongel gmail.com

Öğr. Gör. Perihan ÇETİN

Görevi : Yaşlı Bakımı Programı Öğretim Görevlisi
E-posta : perihan.cetin ikc.edu.tr
Telefon : 5050


Başa Dön